Odsłony: 12

Już wkrótce na targowisku miejskim przy ul. Witosa rusza "Ostrowska Giełda Ptaków"

Co pod tym hasłem się kryje! Dowiesz się, gdy odwiedzisz to miejsce 14 listopada 2021 r

Spółka Targowiska Miejskie SA informuje, iż organizuje w dniu 14 listopada br. pierwszą tzw. "Ostrowską Giełdę Ptaków", która będzie funkcjonowała w sposób cykliczny w każde drugie niedziele miesiąca w godzinach od 7.00 do 13.00 na terenie targowiska miejskiego przy ul. Grabowskiej/Witosa w Ostrowie Wielkopolskim.

Na Giełdę Ptaków zapraszamy głównie drobnych okolicznych hodowców i wystawców ptaków oraz małego inwentarza, którzy będą chcieli zaprezentować swój dorobek wśród osób odwiedzających giełdę oraz jednocześnie dokonać wymiany pomiędzy sobą posiadanych gatunków ptaków i zwierząt lub zrealizować transakcje kupna - sprzedaży przywiezionych okazów. Także zapraszamy wszystkie te osoby, które będą chciały obejrzeć, poznać i podziwiać wspaniałe różnorodne gatunki i okazy prezentowanych żywych ptaków oraz drobnego inwentarza. Być może wśród odwiedzających zrodzi się myśl o rozpoczęciu i zajęciu się taką drobną hodowlą bądź posiadaniem w swoim domu upragnionego towarzysza, który będzie umilał nam szarość życia codziennego. Na ww. giełdzie wprowadzony będzie zakaz sprzedaży psów i kotów oraz akcesoriów do odłowu dzikich zwierząt.

Pomysł zorganizowania Ostrowskiej Giełdy Ptaków wywodzi się bezpośrednio od osób, które zajmują się hodowlą ptaków, gołębi i królików. Hodowcy zgłosili się do Zarządu Spółki Targowiska Miejskie SA z propozycją zorganizowania takiej imprezy i przekazali swoje spostrzeżenia w tym zakresie oraz zgłosili szerokie zapotrzebowanie w tym temacie. Po przeanalizowaniu tematu podjęliśmy decyzję, iż Spółka Targowiska Miejskie SA podejmie ryzyko i trud w przygotowywaniu tych cyklicznych imprez. Widząc duże zaangażowanie, determinację oraz jak bardzo ważna jest dla tych osób hodowlana pasja, hobby i miłość do zwierząt, nie możemy pozostawać bez echa i pozytywnego odzewu na zgłoszony pomysł. Pragniemy tym sposobem pomóc hobbystom we wzajemnym poznawaniu się w środowisku hodowców, w nawiązywaniu wspólnych kontaktów, zareklamować ich działalności, ale przede wszystkim pragniemy zaszczepić miłość do zwierząt także wśród naszych mieszkańców - powiedziała Ewa Psztyr - Prezes Spółki Targowiska Miejskie SA.

Ostrowska Giełda Ptaków ma więc mieć charakter wystawy, pokazu oraz ma służyć jako miejsce do handlu głównie żywymi ptakami ozdobnymi, egzotycznymi oraz pospolitymi, drobiem, gołębiami, a także drobnym inwentarzem który często posiadamy i hodujemy w swoich domach takim jak np. chomiki, świnki morskie, myszki, króliki itp. oraz karmą dla zwierząt. Mile widziany będzie również asortyment, który związany jest tematycznie z pielęgnacją, hodowlą zwierząt przydomowych oraz domowych i ozdobnych takich jak np. klatki dla ptaków, siedziska, wodopoje, karmniki, huśtawki, gryzaki, zabawki itp.

Prezentacja ptaków i zwierząt na przedmiotowej Giełdzie, odbywać się będzie bezpośrednio z pojazdów i samochodów wystawców posiadających aktualny dokument poświadczający, iż zwierzęta przyjechały z terenu wolnego od chorób zakaźnych, a który został uprzednio wystawiony przez Państwowego Inspektora i Lekarza Weterynarii. Pojazdy i samochody będą ustawiane na oddzielnej i wydzielonej części utwardzonego placu targowego przeznaczonego wyłącznie do tego celu.

Bezpośredni nadzór na Ostrowską Giełda Ptaków będzie prowadził Powiatowy Inspektorat i Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim.

 Ze szczegółami funkcjonowania "Ostrowskiej Giełdy Ptaków" można zapoznać się w Regulaminie, który zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki Targowiska Miejskie SA www.tmostrow.pl . Zgłoszenia wystawców przyjmować będzie pod numerem telefonu 609 280 700 kierownik targowiska oraz za pośrednictwem poczty e-mail: targowiskowitosa@interia.pl     

 

Regulamin "Ostrowskiej giełdy ptaków" pobierz                                                            

               

Odsłony: 4

Zarząd Spółki Targowiska Miejskie SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie Uchwały Zarządu Nr 03/VII/2021 z dnia 15.10.2021 r. wprowadza od dnia 01.11.2021 r. nowy cennik usług świadczonych na targowisku przy ul. Głogowskiej i zieleniakach w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Cennik usług obowiązujący od dnia 01.11.2021 r. - pobierz

Odsłony: 713
Zarząd Spółki TARGOWISKA MIEJSKIE S .A.
zwołuje Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcionariuszy,
które odbędzie się w dniu 01.06.2021 roku o godzinie 12.00
w siedzibie spółki w Ostrowie Wielkopolskim pod adresem ulica Partyzancka 27
(biuro spółki centrum Rozwoju Komunalnego S.A.).
 
 
 
Odsłony: 625

Zarząd Spółki Targowiska Miejskie SA w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie Uchwały Zarządu Nr 77/VI/2021 z dnia 12.04.2021 r. wprowadza od dnia 01.05.2021 r. nowy cennik usług świadczonych na targowisku przy ul. Witosa w Ostrowie Wielkopolski.

 

Cennik usług obowiązujący od dnia 01.05.2021 r. - pobierz

Odsłony: 220

Spółka Targowiska Miejskie S.A. zaprasza do udziału w przedświątecznym Bazarze Wielkanocnym, który odbywał się będzie od 26 marca do 1 kwietnia 2021r., w godzinach od 900  do 1700, w drewnianych kioskach handlowych przed zieleniakiem miejskim przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz na terenie zieleniaka przy ul. Tomczeka, w przygotowanych stoiskach handlowych.

Oferta uczestnictwa w Bazarze Wielkanocnym skierowana jest do lokalnych producentów i rzemieślników, którzy będą mogli wystawić własne stoiska, między innymi z wyrobami regionalnymi i rękodzielniczymi.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 marca 2021 r., pod numerem telefonu 62 735-33-71 lub 665 987 098

oraz drogą mailową, pod adresem: targowiska@wp.pl

Stoiska wielkanocne zawsze cieszą się w Ostrowie Wielkopolskim dużym zainteresowaniem

Jarmark Wiekanocny 2017 minimjpg

Fot. Targowiska Miejskie S.A.

Odsłony: 863

Komunikat pakiet pomocowy data

Odsłony: 550

UWAGA !!

W związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce, mając na względzie

bezpieczeństwo klientów oraz pracowników,

decyzją Prezydenta Miasta i Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Spółka Targowiska Miejskie SA informuje, iż od dnia 15 marca 2020 r.

do odwołania zawiesza działalność "wystawki"

           

 

 

Odsłony: 1593

 

Od 16 marca 2020 r. wprowadza się ograniczenia w dostępie do biura administracji (biura obsługi klienta), które będzie czynne w wyznaczonych godzinach od 11,00 do 13,00,  prosząc jednocześnie klientów o ograniczenie wizyt jedynie w sprawach koniecznych i pilnych. W tych godzinach będzie również czynna kasa. Wskazane i polecane będą zwłaszcza płatności na konta bankowe Spółki.

Odsłony: 620

MajOSTaszki

Impreza miejska MajOSTaszki  oraz Jarmark Wielkanocny  zostały odwołane - tak poinformowała Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Decyzje zostały podyktowane przez sytuację epidemiologiczną w kraju oraz decyzje premiera RP o odwołaniu wszystkich imprez masowych.

Odsłony: 581

Regulamin1

Regulamin2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 690


Spółka Targowiska Miejskie SA zaprasza do składania ofert w ramach zamówienia na usługi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na

"Dzierżawę i prowadzenie obsługi parkingu

położonego na terenie targowiska miejskiego przy ul. Głogowskiej oraz placu postojowego przy ul. Targowej w Ostrowie Wielkopolskim"

 

 

Informacje oraz treść oferty w poniższym linku:

Zaproszenie do składania ofert wraz z treścią zamówienia

 

Kontakt

tel. 62/7353371

e-mail targowiska@wp.pl; kontakt@tmostrow.pl

osoba do kontaktu Natalia Cofalska tel. 667821007

Odsłony: 797

Reg.Jarmarku bożonarodz.2019 1

Reg.Jarmarku bożonarodz.2019 2

Odsłony: 1066

UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI TARGOWISKA MIEJSKIE SA NR 38/VI/2019 Z DNIA 29.08.2019

  Reg.płatnego postoju pojazdów przy ul.Głogowskiej i Targowej w Ostrowie Wlkp. compressed 1Reg.płatnego postoju pojazdów przy ul.Głogowskiej i Targowej w Ostrowie Wlkp. compressed 2Reg.płatnego postoju pojazdów przy ul.Głogowskiej i Targowej w Ostrowie Wlkp. compressed 3

Odsłony: 1423

Tańsze toalety dla handlowców na targowisku przy ul. Głogowskiej w ramach abonamentu sanitarnego

Spółka Targowiska Miejskie SA z początkiem nowego 2019 roku wprowadza dla handlowców nowe zasady korzystania z toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Głogowskiej. Projekt ten zakłada korzystniejszy, a przede wszystkim tańszy sposób korzystania z toalety przez handlowców, którzy codziennie lub przez większość dni w miesiącu prowadzą swoje działalności handlowe czy to w stałych punktach handlowych czy posiadając wykupioną rezerwację miejsc na placu targowym. W tym celu od 01.01.2019 r. wprowadzona zostanie dobrowolna usługa dla handlowców, dająca możliwość wykupienia tzw. miesięcznego abonamentu sanitarnego na korzystanie z toalety publicznej usytuowanej na placu targowym - sektor VI pod wiatą handlową od strony ul. Piastowskiej. W ten sposób Spółka Targowiska Miejskie SA zamierza umożliwić obniżenie kosztów prowadzenia działalności przez handlujących oraz pragnie stworzyć i zapewnić im jako pracodawcom prowadzącym w sposób ciągły swoje działalności handlowe i gospodarcze na terenie targowiska miejskiego przy ul. Głogowskiej należyte i tańsze wypełnianie obowiązku wynikającego z przepisów bhp, a dotyczącego zapewnienia swoim pracownikom nieodpłatnego korzystania z toalety.

Wysokość miesięcznego abonamentu sanitarnego ustalona została w wysokości  25,- zł brutto na jedną osobę. Abonament ten daje prawo do codziennego nielimitowanego korzystania z toalety przy ul. Piastowskiej. Podstawą nabycia abonamentu sanitarnego jest złożenie wniosku o jego przyznanie dla swoich pracowników przez pracodawców (handlowców) z terenu targowiska przy ul. Głogowskiej.  

Regulamin korzystania z toalety publicznej w ramach abonamentu sanitarnego 

Odsłony: 991

Spółka Targowiska Miejskie SA ogłasza nabór ofert na wynajem lokalu użytkowegoo powierzchni ok. 100 m² w budynku przy ul. Targowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim pod działalność gastronomiczną, handlową bądź usługową. Lokal ten posiada kilka pomieszczeń magazynowych ze ścianami i posadzkami wyłożonymi w płytkach ceramicznych, stwarzając możliwości między innymi do przechowywanie artykułów spożywczych. Lokal można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od 8,00 do 14,00, po uprzednim skontaktowaniu się w biurze targowiska przy ul. Targowej 1 pod numerem telefonu 62 735 33 71.

Odsłony: 2287

Serdecznie zapraszamy na Rynek w Ostrowie Wielkopolskim

w trzecią niedzielę każdego miesiąca

slidkiermaszstaroci2016

Odsłony: 2283

Spółka Targowiska Miejskie SA w Ostrowie Wielkopolskim, informuje, że posiada wolne miejsca rezerwacyjne oraz kioski handlowe do wydzierżawienia na targowisku przy ul. Głogowskiej oraz na targowisku przy ul. Witosa/Grabowska.

Szczegółowe informacje w biurze targowiska oraz pod nr tel. 62/735-33-71, zapytania proszę również kierować na adres e-mail kontakt@tmostrow.pl