PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI

Zarząd Spółki Targowiska Miejskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158222, NIP 622-10-12-795, REGON 250565754, wysokość kapitału zakładowego 2.043.100,- zł, który został w całości opłacony, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Targowa nr 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska , w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 - 14.00.   

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI

Zarząd Spółki Targowiska Miejskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158222, NIP 622-10-12-795, REGON 250565754, wysokość kapitału zakładowego 2.043.100,- zł, który został w całości opłacony, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Targowa nr 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska , w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 - 14.00.   

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI

Zarząd Spółki Targowiska Miejskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158222, NIP 622-10-12-795, REGON 250565754, wysokość kapitału zakładowego 2.043.100,- zł, który został w całości opłacony, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Targowa nr 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska , w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 - 14.00.   

_________________________________________________________________________________________________________________________________

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI

Zarząd Spółki Targowiska Miejskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158222, NIP 622-10-12-795, REGON 250565754, wysokość kapitału zakładowego 2.043.100,- zł, który został w całości opłacony, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Targowa nr 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska , w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 - 14.00.   

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Spółki Targowiska Miejskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000158222, NIP 622-10-12-795, REGON 250565754, wysokość kapitału zakładowego 2.043.100,- zł, który został w całości opłacony, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Targowa nr 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska , w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 - 14.00.