Sekretariat - targowisko przy ul. Targowej

tel. ( 62 ) 735-33-71
fax ( 62 ) 735-25-69

www.tmostrow.pl
e-mail: targowiska@wp.pl

Targowisko przy ul. Witosa/Grabowska

tel.609280700
e-mail:targowiskowitosa@interia.pl

W sprawie uwag i zastrzeżeń prosimy o kontakt pod adresem

interwencja_tm@wp.pl

Spółka TARGOWISKA MIEJSKIE S.A.
Forma prawna SPÓŁKA AKCYJNA
Kraj siedziby
Adres
POLSKA
ul. Targowa 1, 63-400 Ostrów Wlkp.
REGON 250565754
NIP 622-10-12-795 
Sąd rejestrowy Sąd Rejestrowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy                                      
Nr KRS 0000158222
Kapitał zakładowy 2 043 100,00 zł
Ilość akcji 204 310 szt.
Wartość nominalna 10 zł 

Konto bankowe:


Rachunek bieżący:                    
      

Bank Zachodni WBK S.A. oddział w Ostrowie Wielkopolskim

21 1090 1160 0000 0000 1601 0150