INFORMACJE

DLA KLIENTA

Regulaminy, cenniki.

                  UCHWAŁA NR 33/VII/2022 Z 2022-06-15 - ZMIANA CENNIKA USŁUG NA TARGOWISKU PRZY UL. GŁOGOWSKIEJ I ZIELENIAKACH OD 01.07.2022

                 UCHWAŁA NR 18/VII/2022 Z 2022-02-15 - ZMIANA CENNIKA USŁUG NA TARGOWISKU PRZY UL. GŁOGOWSKIEJ I ZIELENIAKACH OD 01.03.2022

                   UCHWAŁA NR 30/VII/2022 Z DN.16.05.2022 R.- W sprawie cennika usług na targowisku przy ul. Witosa od dnia 01.06.2022 r.

Uchwała Zarządu Spółki Targowiska Miejskie SA Nr 77/VI/2021 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie wprowadzenia "Cennika opłat" za usługi świadczone na targowisku przy ul. Witosa od dnia 01.05.2021 r.

                  - UCHWAŁA NR 75/VI/2021 Z DNIA 30.03.2021 R.- Zatwierdzenie regulaminu utrzymania porzadku na terenie targowisk w Ostrowie Wielkopolskim

Uchwała w sprawie zatwierdzenia odpłatności na Giełdzie Samochodowej na terenie targowiska przy ul. Witosa/Grabowska - Uch. Nr 80/VI/2021 z dnia 12.04.2021 r.

   - UCHWAŁA NR 79/VI/2021 Z 2021-04-12 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU "REGULAMINU GIEŁDY SAMOCHODOWEJ OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE PLACU TARGOWEGO PRZY UL. GRABOWSKIEJ/WITOSA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM